Yükleniyor...

DEĞERLER BAKKALİYESİ

Meltem Koleji » DEĞERLER BAKKALİYESİ

PROJENİN ADI : ‘DEĞERLER BAKKALİYESİ”
PROJENİN AMACI:
DEĞER: Bireylerin objeleri, insanları, fikirleri, durumları ve hareketleri iyi-kötü, doğru-yanlış, istenen-
istenmeyen ve bunun gibi yargıları oluşturan ilkelerdir.. Eğitimin hedeflerinden birisi değer yaratmaksa, bir
diğeri de yaratılan ve herkes tarafından kabul edilen değerleri davranış haline getiren bireyler yetiştirmektir.
Bireylerin davranışları dolaylı ya da dolaysız olarak değerler tarafından yönlendirilir. Çocukların doğruları
öğrenmesi ve hangi davranışların başka insanlar tarafından kabul edilebilir olduğunu öğrenmesi için yardıma
ihtiyaçları vardır.
Çocukların sosyal gelişimlerindeki eksikler, karşılaştıkları sosyal olay ya da durumlara karşı olumlu
sosyal davranışı bilmemelerinden ya da olumlu davranışı sergilemek için yeterince deneyimlerinin
olmamasından kaynaklanır. İşte “ Değerler Bakkaliyesi” ile öğrencilerimizin “doğruluk”, “dürüstlük”,
cömertlik” gibi değerleri özümsemelerini ve olumlu davranışı sergilemek için deneyim kazanmalarını
amaçlıyoruz.
Doğruluk değeri kapsamında çocuklarımız aldığı ürünlerin ücretini kasaya kendileri bırakıp, para
üstlerini kendileri  alacak. Cömertlik değeri kapsamında ise aldıkları ürünleri arkadaşlarıyla paylaşabilecekler.
Ahilik geleneğinin bir esintisi olarak da görülebilecek bu projede herkes birbirine güvenecek,  dürüst olacak,
paylaşımcı olacak. “Değerler Bakkaliyesi” birbirine güvenen insanların olduğu Meltem Kolejinde güvenin
özümsenmesinin en önemli harcını koymuş olacak.  
Nihai amacımıza baktığımızda, çocuklarımız küçükken  bu değerlere sahip olurlarsa kanun, asker ve
polis denetimi olmadan da hayatının her alanında güvenilir ve dürüst olma davranışını devam ettirecek. Bu
anlamda güvenilir bir toplum yaratma çabasına biz de küçük bir katkı sağlamış olacağız.. Çocuklarımıza hayatın
her alanında güvenmek zorundayız. Umarız ki burada edindikleri  bilgiler hayatları boyunca onlara yol
göstersin.
PROJE TARİHLERİ: ARALIK 2018-OCAK 2019
PROJENİN UYGULANIŞI:
Proje okulumuz Sosyal Yardımlaşma ,Dayanışma Ve Değerler Kulübü danışman öğretmen ve öğrencileri tarafından uygulanacaktır. Aşağıda belirtilen .aşamalardan oluşmaktadır.
1.Aşama : (7 ARALIK 2018) Proje kapsamında kulüp saatinde kulüp öğrencilerimize kulüp danışman öğretmenlerimizden Mahi EKİCİ tarafından “doğruluk dürüstlük ve paylaşma” değeriyle ilgili görsel ve işitsel olarak sunum yapılması.
2.Aşama: (14 ARLIK 2018) “Doğruluk ,dürüstlük ve paylaşma” değeriyle ilgili olarak kulüp öğrencilerimizle birlikte pano hazırlamak.
3.Aşama: (22 ARALIK 2018) Projenin afiş tasarımı yapılarak “Değerler Bakkaliyesi” uygulama yönergesi hazırlanacak. Danışman öğretmenler Ayla KARADELİ ve Mahi EKİCİ tarafından okulumuz öğrencilerine ders saatlerinde sınıflarda proje ve amacı hakkında küçük bilgilendirmeler yapılması .
4.Aşama: (28 ARALIK 2018-18 OCAK 2019)) “Değerler Bakkaliyesi” 5 ve 6.sınıf öğrencilerimizin olduğu katta uygulanacaktır. Fakat ortaokul 7 ve 8.sınıf öğrencilerimizde projemizin kapsamı dahilindedir. Bakkaliye okul saatlerinde içerisinde 13.30-17.00 saatleri arasında açık kalarak uygulanacaktır.
Projemizin uygulanma sırasında kulüp öğrencilerimiz gerekli desteği sağlayacaklardır. Projenin her aşaması fotoğraflandırılarak video çekimi yapılarak ve okulumuz web sitesinde ve sosyal medya hesaplarında paylaşılacaktır
PROJEDEN SORUMLU ÖĞRETMENLER
ORTAOKUL DİN KÜLT.VE AHL.BİL.ÖĞRT: Mahi EKİCİ
ORTAOKUL SOSYAL BİLGİLER ÖĞRT: Ayla KARADELİ

DEĞERLER BAKKALİYESİ YÖNERGESİ
1) Bakkaliye tüm ortaokul öğrencilerine açık olacak.
2) Haftanın belli günleri hizmet verecek. Çünkü temel amaç davranış kazandırmak. Her zaman ürün koymak maddi olarak zor olabilir.
3) Bakkaliyeye olabildikçe sağlıklı ürünler konulmaya çalışılacak. Böylece
“Sağlıklı Beslenme “ amacımıza da hizmet etmiş olacağız.
4) Bakkaliye -1. Katta duracak ve alışveriş orada yapılacaktır.
5) İlk deneme günlerinde yarı zamanlı ve öğretmen kontrolünde yürütülecek olan proje zamanla sadece öğrencilerin kontrolüne bırakılacaktır. Değerli öğretmenlerimiz öğrencilerimize eşlik ederken sadece sıra olmalarına, kargaşa olmamasına dikkat etmeli alışveriş olabildikçe öğrenci kontrolünde olmalıdır.
6) Bakkaliyeye en başta hazır bir para bırakılacak. Öğrenciler istediği ürünü alıp paralarını kasaya koyup , varsa para üstünü kendisi alacaktır.
7) Alışveriş sırasında kesinlikle sıra olunacak. Herkes tek tek alışveriş yapacak.
8) Başkalarına karşı saygılı, hoşgörülü, paylaşımcı olunacak.
9) Alışveriş sırasında olabildiğince bozuk para getirilecek. Bu durum hem vakit kaybını engelleyecek hem de para üstünün alınmasını kolaylaştıracak.
10) Bakkaliyenin yıpranmasını engellemek ve oluşabilecek bir aksaklığın önlenmesi için kulüp öğrencileri nöbetleşe görev yapacak.

Proje Görselleri