Yükleniyor...

Satranç Dersi

Meltem Koleji » Faaliyetler » Satranç Dersi

Satrancın Yararları

 • Kötü alışkanlıklar edinilmesine engel olur.
 • Planlı hareket etmenin önemini ve gerekliliğini kavratır.
 • Süratli, doğru  ve çabuk düşünebilmeye yardımcı olur, olaylara doğru yorumlarla  yaklaşabilme yeteneklerini geliştirir.
 • Kişiliği ve karekteri olumlu yönde etkiler ve geliştirir.
 • “Kendine güven” duygusu aşılar ve bunu geliştirir.
 • Kendi güç ve yeteneklerini daha iyi tanıyarak,  bireysel güç ve yetenekleri açığa çıkarmaya ve bireysel doğru kararlar alabilmeye yardımcı olur.
 • Dikkatini tek konu üzerinde yoğunlaştırabilme alışkanlığı kazandırır.
 • Diğer ders konularının daha iyi anlaşılıp kavramasına  yardımcı olur. Bilimselliği ön plana alarak araştırmalar yapmaya yönlendirir.
 • Konulara karşı şüpheci yaklaşımı benimsetir, onları ezberci zihniyetten arındırır.
 • Kişileri düşünen, araştıran, yargılayan varlıklar haline getirir ve  yaratıcılıklarında özgür bırakan bir ortam hazırlar.
 • Başarıya ancak ve ancak sistemli ve disiplinli bir çalışmayla varılabileceğini gösterir.
 • Mücadeleci bir ruh yapısına sahip olmanın gerekliliğini benimsetir.
 • Başarısızlıklar karşısında yılmamayı, başarı için daha da çok çalışmanın gerekli olduğunu öğretir.
 • Başarılardan büyük hazlar duyarak daha da başarılı olmaya yönlendirir.
 • Yepyeni hedefler göstererek bu yeni hedefler doğrultusunda motivasyon sağlar.
 • Kişilerin olumsuz bir yönünü, eksikliğini, veya bir davranış bozukluğunu hızlıca ortaya çıkarır.
 • Kurallara uymayı, dostça oynamayı, kaybetmeyi kabullenmeyi, kazananı kutlamayı öğretir.
 • Yakın dostluklar kurup daha çok sosyalleşmeye ve sosyal yaşamının zenginleşmesine yardımcı olur.

Satrancın yararlarını gösteren bütün bu maddeler, Milli Eğitimin de temel amaçlarındandır, Türk Milli  Eğitimi’nin  öğrenciler tarafından kazanılmasını istediği temel davranışlardır. Bu kadar pozitif etkisi olan bir araç kesinlikle bir ‘EĞİTİM ARACI’dır. Yeryüzünde başka hiçbir araç, bu kadar olumlu davranışların hepsini birden bireylere kazandıramaz!
Öyleyse, çocuklarımızın olabildiğince küçük yaştan başlayarak ‘Kişilik gelişiminde satrancın pozitif etkilerinden yararlanma’ amaçlanmalı, çocuklarımızın olumlu davranışlar sergilemelerini sağlamaya çalışmalı  bu amaç  bir  ‘görev’ olarak benimsenmelidir.

Özel Meltem Okulları’nda Satranç

Birinci sınıfta başlayan satranç dersi 2., 3. ve 4. sınıf’larda uygulamalı branş kategorisinde eğitimde yer almaktadır. Ayrıca özel ilgisi ve yeteneği olan öğrencilerimize ders dışında haftada 1 saat satranç kulübümüzde de eğitim verilmektedir. Bunun dışında okul olarak katıldığımız yarışmalar öğrencinin kendini sınamasına imkan vermekle birlikte, sosyal becerilerini de geliştirerek özgüven kazanmasına yardımcı olmaktadır. Özel Meltem Okulları satranç sporunu, eğitim sürecinde, müfredatının önemli bir parçası olarak görmüş ve saygın bir yer ayırmıştır.

Satranç Bölümü Rutin Uygulamaları

 • Sınıf içi turnuva;  Öğrenilenleri tekrar etmek, turnuva ortamında yaşanan farklı duygular ile baş edebilmeyi öğretmek, katılacakları turnuvalar için pratik yapmak,
 • Görsel anlatım; Akıllı tahtada konuyu anlatarak hafızada kalmasını kolaylaştırmak,
 • Canlandırma; Öğretilen taktik konumlarda satranç taşlarının görevlerini öğrencilere vererek öğrenmeyi kalıcı kılmak,
 • İlişkilendirme; Akademik derslerde işlenilen konular ile ilişkilendirip hayata geçirebilmelerini sağlamaktır.
 • Hafta içi çalışmaları; Turnuva yaparak seçilen sınıf ve okul takımı oyuncularını açılış, oyun ortası ve oyun sonunu geliştirmek. Strateji ve taktiklerini güçlendirmek. Farklı açılış ve varyantları derinleştirerek uygulamalarını sağlamak.

 • IMG_8458
 • IMG_8459
 • IMG_8465
 • IMG_8466
 • IMG_8462
 • IMG_8460
 • IMG_8463
 • IMG_8464