Yükleniyor...

Rehberlik Servisi

Meltem Koleji » Rehberlik Servisi

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Meltem Koleji; Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık; her öğrencinin kendi özelliklerini tanıyan, kendiyle barışık, olumlu ilişkiler kuran, sorunlarını ve sıkıntılarını fark eden ve sorunlarını çözmek için çaba harcayan, kendi ilgi ve yeteneklerini göz önünde bulundurarak hayatını yönlendiren, sorumluluk alan, motivasyonu yüksek bireyler yetiştirmeye yardım eden programlı ve sistematik bir süreçtir. Bu doğrultuda gelişimsel ve önleyici rehberlik anlayışı ile hareket eden Meltem Koleji Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi aşağıda belirtilen başlıklarda çalışmalarını tüm öğrencileri kapsayarak sürdürmektedir.

İLKELERİMİZ

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesinde aşağıdaki ilkeler esas alınır:

 • Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, eğitim kurumlarının eğitim-öğretim etkinlikleri bütünlüğü içinde yer alır.
 • Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri tüm öğrencilere, velilere ve öğretmenlere açık bir hizmettir.
 • Her öğrenci eğitim sürecinde kendisine sunulan seçenekler arasında seçme özgürlüğüne sahiptir.
 • Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde Atatürk, İlke ve İnkılaplarına saygı esastır.
 • Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde milli manevi değerlerine saygı esastır.
 • Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin bireysel boyutta gizlilik esastır.
 • Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesinde bilimsellik esastır.
 • Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde bireysel farklılıklara saygı esastır.
 • Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri öğrenci, veli, uzman, öğretmen ve yönetici gibi ilgililerin işbirliği ile yürütülür.
 • Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesinde hem bireye hem de topluma karşı sorumluluk söz konusudur.

ÖNCELİKLİ HEDEFLERİMİZ

 1. Psiko-sosyal Gelişim
 • Özgüveni ve olumlu benlik algısını geliştirme
 • Kişisel sorunlarını çözme becerilerini geliştirme
 • Sorumluluk duygusunu geliştirme
 • Kendini tanıma becerilerini geliştirme
 • Karşısındakini anlama becerilerini geliştirme
 • Kendini ifade edebilme becerilerini geliştirme
 1. Akademik Gelişim
 • Eğitimsel ve akademik başarısını, kapasitesi ile doğru orantılı olarak en üst düzeyde geliştirme
 • Eğitimsel ve akademik başarısını engelleyici faktörlerle başa çıkma becerilerini geliştirme
 1. Kariyer Gelişimi
 • Yetenek, ilgi ve yönelimleri ile ilgili farkındalık düzeyini geliştirme
 • Kariyerine yön verecek nitelikli bilgi birikimini geliştirme
 • Geleceği ve kariyeri ile ilgili karar verme gücünü geliştirme

Meltem Koleji olarak, rehberlik ve psikolojik danışma çalışmaları ile öğrencilerin sorumluluk sahibi, özgüveni yüksek, yaratıcı, özgür düşünebilen, bilgiyi kullanabilen, yeni koşullara ve değişimlere ayak uydurabilen ve sorunlar karşısında çözüm üretebilen yeterliliğe ulaşmasını hedefliyoruz.  Bu anlamda sadece öğrenciler ile çalışmalar yapmaktan ziyade öğretmenleri ve velileri de içine alan bir yaklaşımı benimsiyoruz. Çünkü bir öğrencinin eğitimi ve psiko-sosyal gelişimi en etkili olarak öğrenci-danışman öğretmen-veli-psikolojik danışman işbirliği ile sağlanabileceğini düşünüyoruz.

REHBERLİK HİZMETLERİ

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik birimi olarak çalışmalarımızı;

 • Öğrenciye Yönelik Çalışmalar
 • Veliye Yönelik Çalışmalar
 • Öğretmenlere Yönelik Çalışmalar

şeklinde üç temel başlık altında yürütüyoruz. Meltem Kolejindeki “Danışmanlık Sistemi” ile bu üç temel unsuru bir çatı altına toplayarak takip, yönlendirme ve değerlendirme çalışmaları yapıyoruz.

EĞİTİM KOÇLUĞU

Öğrencinin dersine giren bir öğretmeni tarafından yıl boyunca akademik ve psiko-sosyal açıdan düzenli bir şekilde takip edilmesine dayanan bir sistemdir. Her öğrenciye bire bir danışmanlık yapılır. Eğitim koçu, aile ve okul arasındaki sıkı işbirliğini zorunlu kılan bir anlayışı benimser.  Bu temel ayaklardan birinin aksaması sistemin sağlıklı ve etkili yürümesini zorlaştırır.

Eğitim koçu; 

 • Öğrencilerin haftalık ders çalışma programlarını yapar ve takip eder.
 • Ders çalışma stratejileri konusunda yardımcı olur.
 • Temel eğitimden ortaöğretime geçiş sistemi doğrultusunda hazırlık sürecindeki başarısını, iniş çıkışlarını takip eder, soru hedefleri verir.
 • Öğrencideki gelişim ve değişimleri belirli aralıklarla veliye bildirir.
 • Öğrencinin okul içinde (ve okul dışında) yaşadığı sorunlarla öncelikle danışman öğretmen ilgilenir. Öğrencinin de ilk önce danışman öğretmeninden yardım talep etmesi beklenir.
 • Yardım sürecinde aile, okul yönetimi ve rehberlik birimiyle işbirliği yapar. Rehberlik servisiyle düzenli toplantılar yaparak öğrenci takibinde destek alır. Öğrencinin psiko-sosyal gelişim sürecinde rehberlik servisi ile sürekli iletişim ve bilgilendirme halindedir.

ÖĞRENCİYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

 Meltem Koleji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi olarak yaptığımız hizmetlerin en önemli parçasını öğrenciye yönelik çalışmalar oluşturuyor. Öğrencilerimizin akademik bilgilerinin yanında, duygusal ve sosyal donanımını da tamamlayarak hayata atılmasını amaçlıyoruz. Bu çerçevede öğrencilerimize yönelik faaliyetleri şu şekilde sıralayabiliriz:

Bireysel Görüşmeler

Rehber öğretmenler; öğrenci, danışman öğretmen, aile ve kendi gözlemlerinden edindiği bilgiler doğrultusunda öğrenciyle bireysel görüşme yapar. Aynı zamanda öğrencilerden gelen talepler doğrultusunda da bireysel görüşme yapabilir.

Sunumlar, Seminerler

Öğrencilerin içinde bulunduğu gelişim dönemlerine uygun olarak yıl boyunca çeşitli seminerler düzenliyoruz.

 • Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi
 • Üniversiteyi Geçiş Sistemi
 • Ergenlik Dönemi Özellikleri
 • Akran Zorbalığı
 • Meslek Tanıtım Sunumları
 • Motivasyon ve Başarı
 • Sınav Kaygısı ve Stres Yönetimi
 • Verimli Ders Çalışma Zamanı Etkin Kullanma
 • Derslere Göre Test Çözme Teknikleri
 • Sınav Kaygısı ile Başa Çıkma
 • Sınava Stratejileri
 • Etkili İletişim

Envanterler

Öğrencilerin akademik ve psiko-sosyal sürecini destekleyici ve tanılayıcı testler uygulanarak velilerle sonuçları paylaşıyoruz ve gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeleri yapıyoruz.

 • Çoklu Zeka Testi
 • Öğrenme Sitilleri
 • Problem Tarama
 • Başarısızlık Nedenleri
 • Çalışma Davranışlarını Değerlendirme
 • Sınav Kaygısı
 • Akademik Benlik Testi

VELİYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Bireysel Görüşmeler

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için veli iş birliğini önemsiyoruz. Öğrencilerin gelişimsel süreçlerini, sosyal, duygusal, bilişsel ve akademik performanslarını etkileyebilecek durumları veli-rehber öğretmen-danışman öğretmen toplantılarında görüşüyor ve gerekli bilgileri paylaşıyoruz. Velilerin rehber öğretmenlerine bilgi vermesi, rehber öğretmenlerin öğrencilerine en uygun desteği verebilmesi açısından ayrıca önem taşıyor. Meltem Koleji olarak veli ziyaretlerini de ayrıca önemsiyoruz.

Sunumlar, Seminerler

Öğrencilerin içinde bulundukları bu dönemi ve sınav sürecini daha yakından takip edebilmeleri, konu hakkında bilgi sahibi olabilmeleri için velilerimizi bu yönüyle destekleyici çalışmalar yapıyoruz.

 • Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi
 • Ergen ile İletişim
 • Anne Baba Tutumları
 • Sınava Az Kala

ÖĞRETMENLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Bireysel Görüşmeler 

Meltem Kolejinde yürütülen Danışmanlık Sisteminin daha sağlıklı gerçekleşmesi için belirli periyotlarla öğretmenlerle bireysel görüşmeler yapılıyor. Görüşmeler esnasında her öğrenci tek tek ele alınarak, akademik ve psiko-sosyal değişimler ve gelişimler üzerinde durulur. Bu sayede öğrencilerinin gelişim süreçlerini daha yakından takip etmek ve ihtiyaçları kısa sürede tespit etmek mümkün oluyor.

Meltem Koleji tarafından hazırlanmış olan ‘Hizmetiçi Eğitim Programı’ ile danışmanlık sistemi ve danışman öğretmen çalışmaları destekleniyor. Öncelikle bu program üniversiteden gelen hocalarımız tarafından danışman öğretmenlere sunumlar ve paylaşımlarla ifade ediliyor. Danışmanlık derslerini destekleyici öğretmen eğitimleri, öğretmenlerin mesleki gelişimlerini destekleyici seminerler düzenliyoruz.

 • Eğitim Koçluğu
 • Etkili İletişim
 • Alternatif Öğretim Yöntemleri
 • Çocuklarda Özgüven Gelişimi
 • Sınıf  Yönetimi
 • Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistem

 • veli2
 • rehberlik
 • veli1
 • IMG_1658