Yükleniyor...

2018-2019 Eğitim ve Öğretim Desteği için GEREKLİ EVRAKLAR

Meltem Koleji » Duyurular, Eski Haberler » 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Desteği için GEREKLİ EVRAKLAR

ÖZEL OKULLARDA ÖĞRENİM GÖREN/GÖRECEK ÖĞRENCİLER İÇİN VERİLECEK EĞİTİM VE ÖĞRETİM DESTEĞİ

VELİLERDEN İSTENİLECEK BELGELER

Aile Gelir Belgeleri

Maaşlı bir işte çalışılıyorsa; Aile bireylerine ait (anne ve baba veya veli/vasi) 2018 yılı Mayıs-Haziran-Temmuz aylarından herhangi birinin toplam gelir durumunu gösteren maaş bordrosu,( Belirtilen aylara ait bordrosu olmayan kişiler için 2018 yılına ait son alınan bordro)

Serbest meslek sahibi ise; muhasebecilerinden alacakları 2018 yılı ilk 6 aylık geçici gelir beyannameleri.

Öğrencinin veli / vasisinin aşağıda belirtilen maddelerden geliri varsa; İlgili kurum veya kuruluşlardan alacağı onaylı belgeyi başvuru esnasında teslim etmesi gerekmektedir.

  • Gayri menkul aylık kira geliri (Kira kontratı Aslı)
  • Nafaka aylık geliri
  • Bilirkişi ücreti aylık geliri
  • Görev tazminatı aylık geliri
  • Döner sermaye aylık geliri
  • Ek ders ücreti aylık geliri
  • ve diğer gelirler (aylık olarak belirlenecektir.)


            Herhangi bir gelir beyan etmeyen anne, baba veya veli/vasi ise; Mal Müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarından 2018 yılında gelir getirici herhangi bir işi olmadığına dair resmi belge.

Öğrenim Belgeleri

Ailede okuyan kardeşler varsa;

Açık Öğretim veya askeri okulda okuyan kardeşler için öğrenci belgesi.

Üniversitede öğrenim gören diğer kardeşlerin öğrenci belgesi (e-devletten alınabilir) veya üniversitede okumaya hak kazandığını gösteren belgesi

(E-okul sistemine kayıtlı Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise için herhangi bir belge getirilmesine gerek yoktur.)

Başarı Belgeleri

2016-2017 veya 2017-2018 eğitim öğretim yıllarında uluslararası federasyonlarca yapılmış olan olimpiyatlara katıldığına ilişkin belge, il millî eğitim müdürlükleri, gençlik hizmetleri ve spor il müdürlükleri ile ilgili federasyonlar tarafından düzenlenerek onaylanmış ulusal ve il düzeyinde yapılan yarışmalarda alınan derecelere (birinci, ikinci, üçüncü) ait belgelerin onaylı örneği,

Harp veya Vazife Malulü ile Engelliler

Harp veya vazife malulü sayılanların ilk ve orta öğrenim çağındaki çocuklarıyla haklarında koruma bakım veya barınma kararı verilen çocukların resmi makamlarca düzenlenen belgeleri.

Anne, baba, kardeş veya öğrencinin %50 ve üzeri oranında engelli olduğunu gösterir üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri veya tam teşekküllü devlet hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri veya tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınan raporlar. (Rapora bağlı engelli maaşı alınıp alınmadığına dair Aile Sosyal Politikalar Bakanlığından alınacak onaylı belge)

Aile Durumu

Anne ve/ veya Baba Vefat etmişse; Vefat belgesi (Bu durumda olan başvurular için ölüm aylığı alanların aylık aldıkları miktarı gösterir belge. Ölüme bağlı aylık alınmıyorsa alınmadığını gösterir resmi makamlarca onaylanmış belge getirilmesi zorunludur.)

Anne baba ayrı ise; Aile mahkemesinden alınan öğrencinin velayetinin kimde olduğu ve nafaka alınıp alınmadığını gösterir mahkeme karar örneği.

Gelir Beyan Taahhütnamesi (Başvurulan okulda doldurulacaktır.)

Veliler/vasiler, Yönetmelik  eki  Eğitim  ve  Öğretim  Desteği  Verilebilecek  Öğrencilerin Tespit  Formu’nda  (Ek-12)  yer  alan  bilgilerin  doğruluğundan  sorumludurlar.  

Yayınlanma tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma, 16:34