Yükleniyor...

DEĞERLER BAKKALİYESİ

Meltem Koleji » DEĞERLER BAKKALİYESİ

PROJENİN ADI :  ‘DEĞERLER BAKKALİYESİ”

PROJENİN AMACI:

 DEĞER: Bireylerin objeleri, insanları, fikirleri, durumları ve hareketleri  iyi-kötü, doğru-yanlış, istenen-istenmeyen ve bunun gibi yargıları oluşturan ilkelerdir.. Eğitimin hedeflerinden birisi değer yaratmaksa, bir diğeri de yaratılan ve herkes tarafından kabul edilen değerleri davranış haline getiren bireyler yetiştirmektir. Bireylerin davranışları dolaylı ya da dolaysız olarak değerler tarafından yönlendirilir. Çocukların doğruları öğrenmesi ve hangi davranışların başka insanlar tarafından kabul edilebilir olduğunu öğrenmesi için yardıma ihtiyaçları vardır.

Çocukların sosyal gelişimlerindeki eksikler, karşılaştıkları sosyal olay ya da durumlara karşı olumlu sosyal davranışı bilmemelerinden ya da olumlu davranışı sergilemek için yeterince deneyimlerinin olmamasından kaynaklanır.  İşte “ Değerler  Bakkaliyesi”  ile öğrencilerimizin  “doğruluk”, “dürüstlük”,  “cömertlik” gibi değerleri özümsemelerini ve olumlu davranışı sergilemek için deneyim kazanmalarını amaçlıyoruz.

Doğruluk değeri kapsamında  çocuklarımız aldığı ürünlerin ücretini kasaya kendileri bırakıp,  para üstlerini kendileri  alacak. Cömertlik değeri kapsamında ise aldıkları ürünleri arkadaşlarıyla paylaşabilecekler. Ahilik geleneğinin bir esintisi olarak da görülebilecek bu projede herkes birbirine güvenecek,  dürüst olacak, paylaşımcı olacak. “Değerler Bakkaliyesi”  birbirine güvenen insanların olduğu Meltem Kolejinde güvenin özümsenmesinin en önemli harcını koymuş olacak.  

Nihai amacımıza baktığımızda, çocuklarımız küçükken  bu değerlere sahip olurlarsa kanun, asker ve polis denetimi olmadan da hayatının her alanında güvenilir ve dürüst olma davranışını devam ettirecek. Bu anlamda güvenilir bir toplum yaratma çabasına,  Ahilik kültüründen gelen bir milletin çocukları olarak  biz de küçük bir katkı sağlamış olacağız.. Çocuklarımıza hayatın her alanında güvenmek zorundayız. Umarız ki burada edindikleri  bilgiler hayatları boyunca onlara yol  göstersin.

Harama Bakma, Haram Yeme, Haram İçme

Doğru, Sabırlı, Dayanıklı Ol

Yalan Söyleme

Büyüklerinden Önce Söze Başlama

Kimseyi Kandırma

Kanattkar Ol

Dünya Malına Tamah Etme

Yanlış Ölçme, Eksik Tartma

Kuvvetli  ve Üstün Durumdayken Affetmesini,

Hiddetli İken Yumuşak Davranmasını Bil

Kendin Muhtaç İken Bile Başkalarına Verecek Kadar Cömert Ol.

AHİ EVRAN

PROJE TARİHLERİ: ARALIK 2018-OCAK 2019

PROJENİN UYGULANIŞI:

 Proje  okulumuz Sosyal Yardımlaşma ,Dayanışma ve Değerler Kulübü danışman öğretmen ve öğrencileri tarafından uygulanacaktır. Aşağıda belirtilen  aşamalardan oluşmaktadır.

1.Aşama : (7 ARALIK 2018) Proje kapsamında, kulüp saatinde kulüp öğrencilerimize kulüp danışman öğretmenlerimizden Mahi EKİCİ  tarafından “doğruluk dürüstlük ve paylaşma” değeriyle ilgili görsel ve işitsel olarak sunum yapılması

2.Aşama: : (14 ARALIK 2018) “Doğruluk ,dürüstlük ve paylaşma” değeriyle ilgili olarak  kulüp öğrencilerimizle birlikte pano hazırlanması..

3.Aşama: (21 ARALIK  2018) Projenin  afiş tasarımının yapılarak proje yönergesinin  hazırlanması. Danışman öğretmenler Ayla KARADELİ ve Mahi EKİCİ tarafından okulumuz öğrencilerine  proje  ve amacı hakkında bilgilendirmeler yapılması.

DEĞERLER BAKKALİYESİ YÖNERGESİ

1) Bakkaliye tüm ortaokul öğrencilerine açık olacak.

2) Haftanın belli günleri hizmet verecek. Çünkü temel amaç davranış kazandırmak. Her zaman ürün koymak maddi olarak zor olabilir.

3) Bakkaliyeye olabildikçe sağlıklı ürünler konulmaya çalışılacak. Böylece “Sağlıklı Beslenme “ amacımıza da hizmet etmiş olacağız.

4) Bakkaliye  -1. Katta duracak ve alışveriş orada yapılacaktır.

5) İlk deneme günlerinde yarı zamanlı ve öğretmen kontrolünde yürütülecek olan proje zamanla sadece öğrencilerin kontrolüne bırakılacaktır. Değerli öğretmenlerimiz öğrencilerimize eşlik ederken sadece sıra olmalarına, kargaşa olmamasına dikkat etmeli alışveriş olabildikçe öğrenci kontrolünde olmalıdır.

6) Bakkaliyeye en başta hazır bir para bırakılacak. Öğrenciler istediği ürünü alıp paralarını kasaya koyup , varsa para üstünü  kendisi alacaktır.

7) Alışveriş sırasında kesinlikle sıra olunacak. Herkes tek tek alışveriş yapacak.

8) Başkalarına karşı saygılı, hoşgörülü, paylaşımcı olunacak.

9)  Alışveriş sırasında olabildiğince bozuk para getirilecek. Bu durum hem vakit kaybını engelleyecek hem de para üstünün alınmasını kolaylaştıracak.

10) Bakkaliyenin yıpranmasını engellemek ve oluşabilecek bir aksaklığın önlenmesi için kulüp öğrencileri nöbetleşe görev yapacak.

4.Aşama:  (24 ARALIK 2018) Ortaokul Müdürü Abdullah ÇETİN tarafındanDeğerler Bakkaliyesi”nin  açılışının yapılması ve faaliyete başlaması.

5. Aşama: ( 11 Ocak 2019) Projenin tanıtımı ve işleyişi ile ilgili bir video çekiminin yapılması.

PROJEDEN SORUMLU ÖĞRETMENLER

ORTAOKUL DİN KÜLT.VE AHL.BİL.ÖĞRT: Mahi EKİCİ

ORTAOKUL SOSYAL BİLGİLER ÖĞRT: Ayla KARADELİ

Proje Görselleri