Yükleniyor...

Özel Meltem İlkokulu

Meltem Koleji » Eğitimlerimiz » Özel Meltem İlkokulu

Temel Derslerimiz

Türkçe Dersi

Türkçe Öğretiminde, öğrencilerin hayat boyu kullanabilecekleri dinleme, konuşma, okuma, yazma, görsel okuma ve görsel sunu becerilerini kullanarak kendilerini bilişsel, sosyal ve duygusal yönlerden geliştirmeleri; etkili iletişim kurmaları; Türkçe’yi severek, istek duyarak okuma-yazma alışkanlığı edinmeleri etkinlikleri yapılmaktadır.

Hayat Bilgisi Dersi

Hayat Bilgisi dersinde, öğrencinin bir bütün olarak gelişmesi ve okul dışındaki gerçek dünya ile uyum içinde olmasını sağlayacak becerileri kazanması hedeflenmektedir. Çocuğun öğrenme sürecinde aktif ve ezbercilikten uzak olması, eğlenirken öğrenmesi, yaşamı için gereksinim duyacağı bilgi ve becerilere öncelik vermesi ve bunlara kendisinin ulaşması, bireyin her yönüyle geliştirilmesi etkinliklerin eksenidir.

Sosyal Bilgiler Dersi

Sosyal Bilgiler dersi, bilginin taşıdığı değeri ve bireyin var olan deneyimlerini dikkate alarak, yaşama etkin katılımını, doğru karar vermesini, sorun çözmesini destekleyici ve geliştirici bir yaklaşımı önemsemektedir. Bu yaklaşımla öğrenci merkezli, sosyal bilgiler açısından, bilgi ve beceriyi dengeleyen, öğrencinin kendi yaşantılarını ve bireysel farklılıklarını dikkate alarak çevreyle etkileşimine olanak sağlayan anlayışı yaşama geçirme sınıf içi çalışmaların eksenidir.

Fen ve Teknoloji Dersi

Fen dersinde bireysel farklılıkları ne olursa olsun öğrencilerin, araştırma-sorgulama,eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerilerini geliştirmelerini; yaşam boyu öğrenen bireyler olmaların ve etraflarındaki dünya hakkındaki merak duygusunu sürdürmeleri için fenle ilgili beceri, tutum, değer, anlayış ve bilgileri kazanmalarını sağlamak ve öğrencileri fen ve teknoloji okur-yazarı olarak yetiştirmek amaçlanmaktadır

Matematik Dersi

Matematik dersinde hayatında matematiği kullanabilen, problem çözebilen, çözümlerini ve düşüncelerini paylaşan, matematik öğrenmekten zevk alan bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır. Matematiksel kavramların geliştirilmesinin yanı sıra, işlem becerisi ve bazı önemli becerilerin geliştirilmesi de hedeflenmiştir. Bu beceriler; problem çözme, iletişim kurma, akıl yürütme ve ilişkilendirmedir.

Derslerde öğrencilerin matematik yapma sürecinde aktif katılımcı olmasın esas alınmaktadır. Öğrencilerin araştırma yapabilecekleri, keşfedebilecekleri, problem çözebilecekleri, çözüm ve yaklaşımlarını paylaşıp tartışabilecekleri zenginleştirilmiş ortamlarda konular işlenmektedir.

Müzik Dersi

Eğitim ve öğretimi sanat ve sosyal alanlardaki etkinliklerle güçlendirmeyi kendisine ilke edinen okulumuzda öğrencilerimize verdiğimiz müzik eğitimiyle onların öncelikle bilinçli bir müzik dinleyicisi olmalarını, ulusal ve evrensel müzik türlerini eleştirel düşünme becerisini de kazanarak öğrenmelerini, seslerini doğru kullanma becerisi kazanmalarını, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda müzik aletlerine yönelmelerini hedefliyoruz.

Okulumuzda öğrencilerimize koro, ritm çalgıları, bireysel çalgılar ve sınıf çalgısı (blok flüt-5-6-7.sınıflarda) eşliğinde temel müzik bilgisini kazandırırken, onların müziği günlük yaşamlarına katmalarını, müziksel yaratıcılıklarını ortaya çıkarmalarını ve düzeylerine uygun şarkı ve çalgı dağarcığına sahip olmalarını amaçlıyoruz.Her öğretim yılı başında, gerek kendi istekleri ile gerekse öğretmenlerimiz tarafından özel yetenekleriyle dikkati çeken öğrenciler koro, nefesli çalgılar orkestrası, yaylı çalgılar grubu ve dans çalışmalarına yönlendirilmekte ve bu özel çabalarını geliştirebilmeleri sağlanmaktadır.

İngilizce Dersi

İngilizce programı İngilizce mantığının üzerine devamlı bir şeyler ekleyerek dinleme ve konuşma becerisinin temellerini güçlendirir. Öğrencilere konular şarkılar, nağmeler, rol yapma ile yaşa uygun yazılı, görsel ve işitsel materyallerin kullanıldığı çok çeşitli metodlarla sunulur.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Okulumuzda ilkokul kademesinde din eğitimi ve değerler eğitimi verilmektedir. Çocukluk çağında din eğitimine her çevreden farklı yorumlar gelmiş olsa da esas olan din eğitiminin nasıl verildiğidir. Çocukların karakterlerinin ve alışkanlıklarının küçüklük çağında oluştuğu ve kalıcı hale geldiğini varsayarsak bu eğitim oldukça önemlidir. Meltem Kolejinde din eğitimi çocukların seviyesine inerek özverili bir şekilde verilmektedir.
Değerler eğitiminde her ay belirlenen bir değer üzerinde etkinlikler pano çalışmaları slaytlar hazırlanılır. Öğrencilerinde katılımıyla bu değer çocuklarımıza kazandırılır.
Din Kültürü dersinde her kademede dua, sure, hadis ezberleri ve Peygamber Efendimiz (sav)’in hayatı, 1 ,5 ve 9. sınıflarda ise Kur’an-ı Kerim eğitimi verilmektedir.