Yükleniyor...

Kazanım Değerlendirme Uygulaması

Meltem Koleji » Duyurular » Kazanım Değerlendirme Uygulaması

17 Ocam 2014 Cuma Günü Vitamin Eğitim’in düzenlediği Ortaokullar için Kazanım Değerlendirme Uygulaması yapılacaktır.

Kazanım Değerlendirme Uygulaması Nedir?

Kazanım Değerlendirme Uygulaması (KDU), Vitamin Kurumsal kullanıcısı olan özel okullarda, öğrencilerin bilgi ve beceri düzeylerinin bilişsel süreçler çerçevesinde değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen bir uygulamadır.

KDU’nun ayırt edici özelliği, sonuçlarının puan gibi sayısal değerlerle değil, bu sayısal değerlere karşılık gelen yeterlik düzeyi tanımlarıyla verilmesi ve öğrencileri herhangi bir sıralamaya tabi tutmamasıdır. 2010 yılından beri 6, 7. ve 8. sınıflara yönelik hazırlanan KDU’nun kapsamına, 2013-2014 eğitim-öğretim yılından itibaren 5. sınıflar da dahil edilecektir.

Bu uygulamanın temel amacı; öğrencilerin bulundukları sınıf düzeyinde edinmeleri beklenen bilgi ve beceri durumlarını tespit etmek, gelişimlerini takip etmek ve eksiklerini gidermeleri için onlara yol göstermektir. Benzer şekilde, KDU ile öğretmenlerin de öğrencilerini daha iyi tanımaları, öğrencilerinin akademik gelişimlerini yakından izleyebilmeleri ve eğitim-öğretim süreçlerini planlamalarına yardımcı olunması amaçlanmaktadır.

Uygulama sonuçları; öğrenci, öğretmen ve okul yöneticilerine yönelik ayrı ayrı sunulan detaylı değerlendirme raporları, ilgili içeriklere yönlendirmeler gibi pek çok destekle birlikte, Vitamin’le bütünleştirilerek oluşturulmaktadır.

KDU ile…

 • Millî Eğitim Bakanlığının edinilmesini hedeflediği kazanımların, bilişsel süreçler göz önüne alınarak, yeterlik düzeyi bazında ölçülmesi amaçlanmıştır.
 • Öğrenci, puanlamaya ve sıralamaya tabi tutulmaz.
 • Öğrencinin sahip olduğu bilgi ve beceriler tespit edilir.
 • Öğrenciler, KDU sonucunda ortaya çıkan eksiklerini giderebilmeleri için Vitamin İlköğretim içerisinde ilgili konu anlatımlarına yönlendirilir.
 • Okul yöneticilerine, öğretmenlere, öğrencilere detaylı online raporlar verilir.
 • Okul yönetimine okul genelinde, öğretmenlere şube ve öğrenci bazında değerlendirmeler sunulur.

KDU Kimler İçin Hangi Faydaları Sunar?

Öğrenciler için;

 • Sahip oldukları bilgi ve becerilerin bütününe bakılarak yeterlik düzeyleri belirlenir.
 • Ders ve derslerin öğrenme alanlarındaki başarı düzeyleri ile öğrenci profilleri oluşturulur.
 • Öğrencilerin süreç içindeki akademik gelişimleri takip edilebilir.

Öğretmenler için;

 • Öğretim sürecini iyileştirecek bilgiler üretilir.
 • Yeterlik düzeyi tanımları ve şube bazında öğrencilerin bu düzeylere dağılımları verilir.
 • Şube bazında öğrencilerin başarı düzeyi dağılımları verilir.
 • Öğrenme alanları bazında öğrenci başarı düzeyleri belirlenir.
 • Öğrencilerin süreç içindeki akademik gelişimleri takip edilebilir.

Yöneticiler için;

 • Öğretim sürecini iyileştirecek bilgiler üretilir.
 • Okul geneli başarı dağılımı oluşturulur.
 • Okul genelinde öğrencilerin yeterlik düzeyi dağılımları üretilir.
 • Öğrencilerin süreç içindeki akademik gelişimleri takip edilebilir.
Yayınlanma tarihi: 16 Ocak 2014 Perşembe, 10:23