Yükleniyor...

PANDEMİDE LABORATUVAR ORTAMIMIZ

Meltem Koleji » Projelerimiz » PANDEMİDE LABORATUVAR ORTAMIMIZ

PROJENİN ADI: PANDEMİDE LABORATUVAR ORTAMIMIZ

PROJENİN AMACI: Pandemi sürecinde uzaktan ve yüzyüze eğitim kapsamında fizik, kimya ve biyoloji dersleri ile ilgili
uygulamalar yaparak ,öğrencilerin farklı öğrenme metodlarını kullanmalarını sağlamak , öğrencilerin fizik ve kimya derslerine olan
motivasyonlarını arttırmak ve olumlu tutum geliştirmelerine destek olmak hedeflenmiştir.

During the pandemic, within the scope of distance and face-to-face education, physics, chemistry and  biology lessons By making
applications, it is aimed to enable students to use different learning methods, to increase the motivation of students to physics and
chemistry lessons and to support them in developing a positive attitude.

PROJENİN SÜRECİ: ŞUBAT-MAYIS AYLARI ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.
PROJENİN DİLİ: Türkçe, İngilizce
PROJENİN SINIF SEVİYESİ: Türkçe, İngilizce
PROJE REHBER ÖĞRETMENİ: Hayriye KURTOĞLU(Kimya öğretmeni)
PROJENİN YERİ: Hayriye KURTOĞLU(Kimya öğretmeni)
PROJE KAPSAMINDA YAPILACAK ETKİNLİKLER:

ŞUBAT AYI:
Öğrenci ekiplerinin oluşturulması,
Öğrencilere Web2.0 araçlarının tanıtılması
Öğrencilere proje logo-afiş çalışması yaptırılması
Öğrenciler tarafından oluşturulan logoların ve afişlerin her okulun kendi içinde google forms ile oylamasının yapılması
Okullar tarafından belirlenen logoların proje ekiplerince oylanarak projenin logosunun ve afişinin belirlenmesi

MART AYI:
Öğrencilere projeye yönelik ön anket yapılması
Proje logosunun oylanması
Proje posterinin okullarca hazırlanması ve oylanması
4-8-14 Mart Bilim Haftası için etkinliklerin yapılması
Webinar yapılması
İşbirlikçi çalışma (fen alanında bilim insanları ile ilgili çalışmalar)

NİSAN AYI:
Belirlenen Fizik, Kimya, biyoloji deneylerinin hazırlıklarının yapılması
Deneylerin okullarca laboratuar ve online ortamlarda gerçekleştirilmesi
Webinar yapılması

MAYIS AYI:
Deneylerin okullarca laboratuar ve online ortamlarda gerçekleştirilmesi
PROJE SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÇEŞİTLİ PLATFORMLARDA TANITIMI

eTwinning Proje Kayıt Belgemiz:

Özel Meltem Koleji Anadolu Lisesi olarak bu sene yer aldığımız “eTwinning Our Lab During The Pandemic” (Pandemide Laboratuvar Ortamımız) isimli projemizde ilk proje toplantımızı kimya öğretmeni Hayriye Kurtoğlu yönetiminde Şubat ayında gerçekleştirdik. Projemizde pandemi sürecinde uzaktan ve yüzyüze eğitim kapsamında kimya dersi ilgili uygulamalar yaparak, öğrencilerin farklı öğrenme metodlarını kullanmalarını sağlamak, öğrencilerin kimya dersine olan motivasyonlarını arttırmak ve olumlu tutum geliştirmelerine destek olmak hedeflenmiştir. Proje kapsamında yapacağımız çalışmaları konuştuk. İlk olarak projemiz için okulumuzu temsil edecek proje logolarını oluşturmak üzere web 2.0 araçlarını tanıttık ve öğrencilerimiz logolarını hazırladılar. Hazırlanan logoları okul içi online anketimizle birlikte oylamaya sunduk ve okulumuzu temsil edecek logomuzu belirledik.

İLK PROJE TOPLANTIMIZ:

LOGOLARIMIZ:

SEÇİLEN LOGOMUZ

ANKET ÇALIŞMA GÖRSELLERİMİZ

Padlet ile yapıldı