Yükleniyor...

Temel Prensiplerimiz

Meltem Koleji » Rehberlik Servisi » Temel Prensiplerimiz

Okulumuzda Psikolojik Danışma ve Rehberlik hizmetleri Hümanist Yaklaşım temelleri üzerine kurulmuş ilkelere dayandırılır. Bu ilkelere göre Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisinde gizlilik esastır, bireye ve bireysel farklılıklara daima saygı duyulur ve tüm çalışmalar gönüllülük esasına dayanır. Ayrıca Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi benimsediği Bütüncül Yaklaşım ile birey merkezli ve soruna yönelik çeşitli yaklaşım ekollerini harmanlayarak bireylerin her konuda yanında olmayı amaçlamıştır. İşbirliği ilkesi ile bireylerin çevreleriyle olan ilişkileri hakkında veri toplanır, yapılan çalışmalar ve destek teknikleri çok daha uygulanabilir hale gelir. Bireylerin toplum desteği olmaksızın kendilerini gerçekleştirmeleri mümkün değildir. Dolayısıyla Psikolojik Danışma ve Rehberlik hizmetleri uygulanırken birey ve topluma karşı sorumluluk ilkesi benimsenmiş, bireylerin isteklerini toplumla çatışmadan gidermesine yardımcı olmak amaçlanmıştır. Psikolojik Danışma ve Rehberlik hizmetleri profesyonel bir anlayışa sahip olup, yıl içerisinde yürütülecek çalışmalar dönem başında planlanmakta, bireysel görüşmeler randevu sistemi ile ilerlemektedir. Yapılan tüm çalışmalar bilimsellik ilkesi kapsamında gerçekleştirilmektedir.