Yükleniyor...

2019-2020 eTwinning Projemiz

Meltem Koleji » 2019-2020 eTwinning Projemiz

PROJENİN ADI:   “HAKİMİYET MİLLETİN, GELECEK ÇOCUKLARIN 100. YIL”

PROJENİN KONUSU

2020 Türk Milletinin “Hakimiyet Kayıtsız Şartsız Milletindir!” diyerek manda ve himayeye hayır dediği kutlu zamanın 100.yılıdır.
23 Nisan 1920 ‘de ilk TBMM’nin açılışının 100.Yıl coşkusunu hem tüm Türkiye’den katılımcı öğretmen ve öğrencilerimizle hem de can Azerbaycan’dan katılımcı öğretmen ve öğrencilerimizle kutlamak istiyoruz.
Projemizde vatan millet sevgisi ,bağımsızlık ve millet egemenliği olgusu, yurtta ve dünyada barış felsefesi, çocuklara sağlık ve huzur dolu bir dünya bırakmak için sanat ve bilim ile yoğrulmuş çalışmalar bulunacaktır.
Projemizi 23 Nisan 2020’de Ankara’da bulunan ilk Türkiye Büyük Millet Meclisinin önünde ortaklarımızla buluşarak tamamlamak istemekteyiz.

PROJENİN AMACI

 1. Milli manevi değerlerimizi öğrencilerimize kazandırmak.
  2. Değerler eğitimi ile STEM yaklaşımını bir arada kullanarak öğrencilerimizin sağ ve sol beyinlerini aynı anda kullanabilmelerini sağlamak.
  3. Öğrencilerimize vatan sevgisi aşılamak.
  4. Kardeş ülkeler olan Azerbaycan ve Türkiye arasındaki sevgi bağını güçlendirmek.
  5. Bağımsızlık ve milli egemenlik kavramlarını öğrencilerimize kazandırmak.
  6. Yurtta barış dünyada barış felsefesini öğrencilerimize kazandırmak.
  7. Bilim ve teknoloji ile değerler eğitimini birleştirmek.
  8. Öğrencilerimize 21.yy becerileri kazandırmak.
  9. Dünya çocuklarına temiz bir doğa ve gelecek bırakabilmek için yapılması gerekenler üzerinde öğrencilerimizin düşünmesini sağlamak.
  10. Öğrencilerimize yaratıcı düşünme ve proje tabanlı çalışma becerilerini kazandırmak.

PROJENİN ÇALIŞMA SÜRECİ

Çalışma süreci boyunca STEM tabanlı etkinlikler , değerler eğitimi ile harmanlanacaktır.
Etkinlikler ortaklarımızın ve öğrencilerimizin fikirleri ile şekillenecektir.
Oluşturulan karışık ülke takımları ile işbirliği ve işbölümü içinde çalışılacaktır.
İlkokul öğrencileri için soyut olan vatan, millet, bağımsızlık, barış gibi kavramlar belli başlı tasarım ve modellerle somutlaştırılarak ilkokul ve ortaokul düzeyinde anlatılacaktır.

PROJEDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Milli manevi değerlerimizi öğrencilerimize kazandırırken değerler eğitimi yöntemleri ve STEM yaklaşımından faydalanılması, Azerbaycan Türkiye arasındaki sevgi bağının güçlendirilmesi, 23 Nisan 1920 tarihinin öneminin vurgulanması, yurtta barış dünyada barış felsefesinin öğrencilerimize aşılanması, öğrencilerimize 21.yy becerilerinin,yaratıcı düşünme ve proje tabanlı çalışma becerilerinin kazandırılması beklenmektedir.

PROJENİN YERİ: Türkiye -Azerbaycan

PROJENİN SÜRESİ: Ocak 2020- Mayıs 2020

PROJENİN SINIF DÜZEYİ: İlkokul ve Ortaokul

PROJE KAPSAMINDA YAPILACAK ETKİNLİKLER

PROJENİN DİLİ: Türkçe

PROJE REHBER ÖĞRETMENLERİ: Ayla KARADELİ ( Ortaokul 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretmeni), Sevda SİLİER (İlkokul 4. Sınıf Öğretmeni)

PROJE YAPILACAK ZÜMRELER: Tarih, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Coğrafya, Görsel Sanatlar, Bilişim Teknolojileri

PROJE YÖNERGESİ:

  1. Aşama: Projenin Ankara ekibinin , yol haritasını belirlemek üzere toplanması
  2. Aşama: Proje katılımcıları ile webinare toplantısının yapılması
  3. Aşama: Webinare toplantısı sırasında menti.com üzerinden “23 Nisan size neler çağrıştırıyor” Sorusunun cevaplanması
  4. Aşama: Okulumuz için proje afişi ve logonun yapılması
  5. Aşama: Öğrencilerin etwinning sistemine kaydedilmesi ve öğrenci ve öğretmenlerin web2.0 araçları ile tanıtılması
  6. Aşama: Okul tanıtım videosunun etwinningde twinspace yüklenmesi
  7. Aşama: Öğrencilerimizin toontastic uygulaması ile projeye katılan bir arkadaşını tanıtması
  8. Aşama: Yıl içerisinde yapılacak çalışmaların temalara göre belirlenmesi ve her ay temalara göre etkinliklerin yapılması.
  9. Aşama: Ocak – Şubat Ayı Etkinlikleri
   1. Güvenli İnternet Günü Etkinliklerinin Yapılması
   2. 23 Nisan Konulu Kelime Bulutu Oluşturulması
   3. Learning Apps Uygulaması İle 23 Nisan Konulu Bilmeceler, Bulmacalar ve Yarışmaların Hazırlanması
   4. Depreme Dayanıklı Meclis Binası Tasarımının Yapılması ve Prototip Oluşturulması
   5. Meclis Binası Modelinin Oluşturulması
  10. Aşama: Mart Ayı Etkinlikleri
   1. Proje ortaklarının ikişerli eşleşerek zoom uygulaması ile buluşması ve buluşmada BM Çocuk Hakları Bildirgesinin konuşulması
   2. Learning Apps uygulamasıyla hazırlanan bilmece-bulmacalardan oluşan ortak bir e-kitap yapılması
   3. Elazığ ve Malatya için Bir Oyuncak Bir Kitap kampanyasının tamamlanıp hediyelerin gönderilmesi
  11. Aşama: Nisan Ayı Etkinlikleri
   1. Online buluşma ile çocuklara Stop Motion uygulamasının tanıtılması
   2. Stop Motion uygulaması ile öğrencilerimizin 23 Nisan Milli Egemenlik konulu film hazırlaması
   3. İlgili dökümana her öğrencimizin özgün bir çocuk hakkı yazması
   4. 23 Nisan gününü balkonlarda kutlama etkinliğinin yapılması
   5. İki Devlet Tek Millet ekip zoom görüşmesinin yapılması
  12. Aşama: Ortak Ürünlerimiz
   1. Kendi Çocuk Hakları Bildirgemizi yazıyoruz
   2. Milli Egemenlik Bayrağı Dijital Harita Oyunumuz
   3. Proje sonu sergimiz
   4. Dünyayı Çocuklar Kurtaracak adlı ortak hikayemiz

ALDIĞIMIZ ÖDÜLLER:

Padlet ile yapıldı