Yükleniyor...

Güzel Sanatlar Kulübü

Meltem Koleji » Faaliyetler » Güzel Sanatlar Kulübü

Meltem Koleji’nde Görsel Sanatlar Dersi

Resim eğitimi duyarlılık eğitimidir. Duyarlılıkları eğitilen çocuk, dünyaya da bu hassasiyetle bakar ve onu insana yakışır oluşumlarla gerçeklere taşır. Özel Meltem Kolejinde Görsel Sanatlar eğitimi almış bir öğrenci ;
* Türk milli eğitiminin amaçları doğrultusunda güzel sanatlarla ilgili bilgileri kazanmış; Atatürk’ ün sanatla ilgili görüşlerini özümsemiş ve benimsemiş, sanata verdiği önemi kavrayabilmiş,
* Sanatı görsel bir iletişim olarak kullanmada ve değerlendirmede yeterlilik kazanmış ve görsel okuryazarlığı sağlayabilmiş,
* Sanatsal yaratıcılığı gelişmiş,
* Düşünceleri gerçekleştirebilmek ve sanat eserlerini üretebilmek amacıyla bireysel anlayış ve teknik yeteneklerini geliştirebilmiş,
* Düzensizliklerden rahatsız olmayı ve çevresini güzelleştirmeyi sağlayacak estetik kişilik kazandırabilmiş,
* Sanat yoluyla ifade imkânı bulabilmiş,
* Sanatsal yaratma hazzını duymuş ve sanatçıyı takdir etmesini öğrenebilmiş,
* Sanatı yapan ve sanatı bilinçli izleyen tüketiciler olarak içinde yaşadıkları kültüre katkı sağlayabilmiş,
* Kültür ve tabiat varlıklarına sahip çıkmanın önemini kavrayabilmiş,
* Bireysel veya grup çalışmalarında sorumluluk, işbirliği ve dayanışma anlayışı ile birbirleri arasındaki sevgi, saygı bağlarını kuvvetlendirmeye önem veren bireyler olarak topluma kazandırılır.

Betül Kınay Ünal
Görsel Sanatlar Öğretmeni

Sergi Çalışmalarımız

Atatürk Sergisi

 

Kulüp Faaliyetlerimizden Kareler

[wpbgallery id=11732]