Yükleniyor...

DOĞRU BİLGİ DOĞRU YORUM

Meltem Koleji » 2020-2021 » DOĞRU BİLGİ DOĞRU YORUM

PROJENİN ADI:   “DOĞRU BİLGİ DOĞRU YORUM”

PROJENİN KONUSU

Projemiz ile; ülkemizde daha çok temel okuma ve yazma becerisi olarak anlaşılan okuryazarlık, küreselleşme çağında teknolojinin de gelişmesiyle değişime uğramıştır. Projemizle öğrencilerimizin kendi duygu, düşünce ve isteklerini konuşarak ve yazarak tam ve doğru bir şekilde ifade etmelerini, bunları karşı tarafa doğru bir şekilde aktarmalarını, başkalarının söylediklerini ve yazdıklarını dinleyerek ve okuyarak doğru bir şekilde anlamalarını, bütün bunları yaparken kendi bilgi ve becerilerini sosyal ve kültürel alanlarda kullanma becerisine sahip olmalarını hedeflemekteyiz.

Gerçek anlamda okuryazar olabilmek adına bu konudaki yetkin kişilerin bilgi ve deneyimlerinden esinlenerek yeni bir bakış açısı kazanmalarını hedeflemekteyiz.

PROJENİN AMACI

Projemizin amacı, öğrencilerimizde okuryazar olma kültürü geliştirmektir. Öğrencilerimizin kendini gerçekleştirme, yaratıcılığını geliştirme, etik değerlere sahip olma, karmaşık sorunları anlama ve çözüm yolları üretebilen, kapsamlı bir dünya görüşüne sahip bireyler olmaları öncelikli hedefimizdir. Proje etkinliklerimiz aracılığı ile bu hedefler doğrultusunda öğrencilerimize yaratıcı ve 21.yüzyıl becerilerine sahip olabilmeleri adına yeni bakış açısı oluşturmayı, bilgiyi yorumlayan ve sorgulayan bireyler olarak kendini geliştirdiği kadar; içinde yaşadığı toplumun problemlerinin çözümüne ve ilerlemesine katkı sağlayacak bireyler olarak da yetişmelerini sağlamayı hedeflemekteyiz.

PROJENİN ÇALIŞMA SÜRECİ

Çalışma süreci boyunca web 2.0  tabanlı etkinlikler , medya okuryazarlığı konusu ile harmanlanacaktır. Etkinlikler ortaklarımızın ve öğrencilerimizin fikirleri ile şekillenecektir.
Oluşturulan karışık okul  takımları ile işbirliği ve işbölümü içinde çalışılacaktır. Proje katılımcısı her öğretmen, projeye en az 5 öğrenci dahil edecektir.
Okullarında kuracakları takımlarla öğrenci eğitimi ve okuryazarlık konusunda çalışmalar yapacaklardır.
Her öğretmen kendi grubundan ve karışık oluşturulan takımlardaki grubundan sorumlu olacaktır. Projeye katılan öğrencilerle uzaktan eğitim araçları ile online toplantı yapılacak, diğer öğrencilerle tanışmaları ve deneyimlerinin aktarılması sağlanacaktır.
Her okul karma takımlara öğrenci ekleyecek ve takımların çalışmalarına katılacaktır.
Twinmail, WhatsApp, Facebook ile iletişim kurulacak ve paylaşım yapılacaktır.

PROJEDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Proje sonunda öğrencilerimizin bilgiyi yorumlayan, bilgiyi sorgulayan ve doğru bilgiye ulaşabilen gerçek okuryazar donanımına sahip bireyler olmaları konusunda farkındalık kazanmalarını hedeflemekteyiz.
Sadece bilgi okuryazarlığı konusunda değil; çok kültürlülük okuryazarlığı, sosyal ve duygusal okuryazarlık ve medya okuryazarlığı konularında da bilinçli olmaları beklenen sonuçlarımızdandır. Nihai ürünlerimiz olarak takım işbirliği ile öğrencilerimiz e-book, ortak hikaye, ortak karikatür veya çizgi film gibi ürünler ortaya çıkaracaktır.
Bu ortak ürünler web 2.0 araçları kullanılarak gerçekleştirilecektir.
Öğrenciler teknolojiyi kullanacak, farklı bakış açısı geliştireceklerdir.

PROJENİN YERİ: Türkiye

PROJENİN SÜRESİ: 04.05.2021 – 08.05.2021

PROJENİN SINIF DÜZEYİ:  Ortaokul

PROJE KAPSAMINDA YAPILACAK ETKİNLİKLER

 

PROJENİN DİLİ: Türkçe

PROJE REHBER ÖĞRETMENLERİ: Ayla KARADELİ

PROJE YAPILACAK ZÜMRELER: Tarih, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Bilişim Teknolojileri, Teknoloji ve Tasarım

PROJE YÖNERGESİ:

TAKVİM 

ETKİNLİK ADI

 

AÇIKLAMALAR

 

TARİH

 

NİSAN

 

 

 

TANITIM VE HAZIRLIK ETKİNLİKLERİ

Nisan  ayında öğrenciler projeye kaydedilerek proje ve twinspace tanıtımları yapılacaktır.

Kişisel sunum ve tanıtımlarını hazırlayarak ilgili sayfada yayınlayacaklardır.

Proje logo ve afişleri, slogan ve proje karakterleri karışık takımlar ile öğrenciler tarafından hazırlanacak ve oylanacaktır.

Proje ön hazırlık ve buz kırma etkinlikleri yapılacaktır.

Ön Test Çalışmaları

15.04.2021
 

MEDYA VE TÜRLERİ

Karışık takım çalışmaları yapılacak ve detaylı etkinlik planı sayfaya yayınlanacaktır. 

30.04.2021

 

MAYIS

 

DEZENFORMASYON

Karışık takım çalışmaları yapılacak ve detaylı etkinlik planı sayfaya yayınlanacaktır.15.05.2021
 

PROJE ÇIKTILARI VE KAPANIŞ ÇALIŞMALARI

Süreci yansıtan proje gazetesi karışık okul takımları ve görev dağılımı şeklinde hazırlanacak ve yayınlanacaktır.

 

Kapanış çalışmaları yapılacaktır

30.05.2021

Padlet ile yapıldı