Yükleniyor...

e Güvenlik Okul Eylem Planı

Meltem Koleji » e Güvenlik Okul Eylem Planı

ÖZEL MELTEM KOLEJİ
E GÜVENLİK OKUL EYLEM PLANI

Özel Meltem Koleji olarak 21. Yüzyıl becerilerinin kazanılması ve çağın gerekliliklerine hazır öğrenciler yetiştirmek için her türlü teknolojiyi kullanırken, aynı zamanda öğrencilerimize güvenli bir ortam hazırlama sorumluluğunu taşıyoruz. İnternet kullanımı artarken, öğrencilerimize güvenli bir ortam sağlamak gerektiğinin, risklerin çeşitlerini ve sıklığını ve bunları azaltmak veya daha da güvenli ortamları bulmak için çözümleri aramamız gerektiğinin farkındayız. Bu bilinçle çevrimiçi ortamda karşılaşılan riskler konusunda öğrenci, öğretmen veli ve çalışanlarımızı bilinçlendirmek üzere çeşitli çalışmalar yapmaktayız.
Gençlerin çevrimiçi mahremiyetlerini korumaları durumunda, internetin oluşturduğu risklerin birçoğu azaltılabilir. Kişisel bilgilerinin çevrimiçi olarak açığa çıkmasına daha az istekli olacak şekilde eğitilmeleri ve gizliliklerini nasıl yöneteceklerini bilmeleri gerekir. Bu tür eğitim, özellikle genç yaştan itibaren okullarda önemlidir. Ebeveynler ve çocukları arasındaki nesil boşluğu nedeniyle, birbirlerine güven duymalarını engelleyebilecek ve dolayısıyla çevrimiçi riskin etkili bir şekilde kontrol altına alınmasına neden olabilecek bir yanlış anlama olasılığı bulunmaktadır. Bu nedenle, gençlerle yetişkinler arasındaki iletişim teşvik edilmelidir; siber güvenlikle ilgili diyaloga girmek, boşluğu hafifletmeye ve güvenlik tedbirlerini geliştirmeye yardımcı olabilir. Bu tür diyaloglar aynı zamanda gençleri ebeveynlerini çevrimiçi olan kaynaklar ve web siteleri konusunda eğitmeye teşvik edebilir,
Gençler ve yetişkinler genellikle çevrimiçi mağduriyet konusunda farklı yorumlara sahiptir. Yetişkinler bazı eylemleri bir şekilde düzeltme eğilimi gösterirken, gençler aynı örnekleri akranları arasında normal bir etkinlik olarak açıklayabilir. Okulumuz, okul çapında bir zorbalık önleme programının oluşturulmasını kolaylaştıracak politikalar oluşturur .Başarılı ve etkili programlar, bireysel öğrencilerden ve sınıflardan, eğitimcileri ve öğrencileri birleştiren zorbalık karşıtı takımlara kadar, okulda her seviyede zorbalık karşıtı stratejileri teşvik etmek için çalışır.
Çevrimiçi gençlerin karşılaştığı risklerden biri de siber zorbalık veya çevrimiçi mağduriyettir. Yani elektronik iletişim şekillerini kullanan zorbalık veya taciz. Siber zorbalığın bazı örnekleri açıkça tanımlanabilirken bazı durumları açıklanamamaktadır. Siber kelimenin mağdurunu korkutmak için kullandığı dil ve taktiklerin cezai bir suç olduğunun açık işareti olduğu durumlarda olabilir, bazı durumlarda ise yalnızca bir şahsın kötü davranışlarından kaynaklanır. Siber zorbalık, genellikle eylemin tekrarını gerektirir. Siber zorbalığı yaygınlaştırma konusunda, özellikle geleneksel zorbalığa kıyasla açık bir anlaşma eksikliği var ve bu yaygınlığı hakkındaki istatistikleri etkiliyor. İnternetteki siber zorbalığa hitap etmenin bir yolu, okul zorbalığı ve siber zorbalık arasındaki bağlantıyı kullanmaktır. Okul zorbalığına, gençlerin sahip oldukları ve birbirlerine karşı olan ilişkileri ve tutumları geliştirmeye çalışan girişimlere denir. Bu tür girişimleri, çevrimdışı zorbalığa karşı koymak için potansiyel olarak etkili önleme tedbirleri olarak düşünülmekte ve çevrimiçi zorbalığa karşı koymada da yararlı olabilirler.

E GÜVENLİK MÜFREDATIMIZ HAKKINDA ALINAN KARARLAR

1 . Mihver ve serbest etkinlik derslerinde ve rehberlik derslerinde güvenli internet kullanımı ile ilgili kazanımlar eklenmesine ,
• Türkçe, Hayat Bilgisi, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler vb. ilgili derslerde uygun şekilde işlenmesi sağlanmalıdır.
• internetin bilinçli kullanımı ile ilgili konuların tespitinin Okulumuz Bilişim Teknolojileri ders öğretmeni Emre Belge tarafından tespit edilerek diğer zümrelerle işbirliği halinde müfredata yerleştirilmesi sağlanmalıdır.
2. Çocuklarda bilinçli ve güvenli internet kullanımına dair bilgi, beceri ve tutumların geliştirilmesi  için seminerler düzenlenmesine, karar verilmiştir.
• Okulumuzda güvenli internet ağı mevcuttur.
• Okulumuzda elektromanyetik kirliliğe ve internet güvenliğine önem verilmektedir.

ÇOCUK VE ERGENLERE YÖNELİK e GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

1.Aileye yönelik çocuk ve ergenlere denetimli, sınırlı ve amaçlı kullanım sağlayabilmeleri ile ilgili bilinçlendirme çalışmalarına devam edilmesine,

2. İnternetin güvenli kullanımı ile ilgili paketlerin tanıtım ve yaygınlaşmasını sağlamak için projeler yapılmasına ,

3.Evlerde limitli internet kullanımını teşvik etmek için velilere ve ebeveynlere rehberlik yapılmaya devam edilmesine,

4.Kullanım farkındalığına yönelik uygulamalar geliştirmek için derslerde bu konuya öncelik verilmesine,

5.Ebeveynleri denetim yolları ve teknolojik imkânları ile ilgili bilinçlendirmek ve gerekli uygulamaları geliştirmek ve yaygınlaştırmak. için üniversiteden akademisyenlerden yardım alınmasına, karar verilmiştir.

CEP TELEFONU veya KAYDEDİCİ CİHAZLARIN KULLANIMI

1. Öğretmenler ve yardımcı hizmetler personeli cep telefonlarını öğrencilerin bulunduğu zaman ve ortamlarda kullanamazlar.
2. Öğrenciler okula getirdikleri cep telefonlarını girişte yazı işlerine okul çıkışında almak üzere kapalı bir şekilde- teslim etmek zorundadırlar. Sınıfta herhangi bir öğrencinin cep telefonu bulundurması ve dolayısıyla kullanması yasaktır.
3. Sınıf ortamında ve okul binası içinde cep telefonu bulundurma yasağını ihlal eden öğrencinin birinci ihlalde bir hafta, ikinci ihlalde iki hafta üçüncü ihlalde dönem boyunca cep telefonuna okul idaresi tarafından (süre bitiminde iade edilmek üzere) el konulur. Kural ihlali durumunda uygulanacak bu yaptırımı öğrenci velisinin de desteklemesi için, eğitim öğretim yılı başında (ya da öğrencinin kaydı esnasında) yapılan yazılı sözleşme ile velinin kabulü sağlanır ve imzası alınır.
4. Okul sınırları içerisinde herhangi bir öğrencinin Wi-Fi bağlantısına erişmesine izin verilmez. Diğer ifadeyle öğrencinin herhangi bir yolla şifreyi elde edip kablosuz ağ bağlantısına bağlanması yasaktır. Bu yasağı ihlal ettiği tespit edilen öğrencinin cep telefonuna bir hafta için el konulur.
5. Okul ve derslik sınırları içerisinde öğrenci tarafından cep telefonu sadece ders  etkinliği uygulamaları esnasında, öğretmenin kontrolü altında ve ders aracı olarak kullanılabilir. Bu amacın dışındaki kullanımlara izin verilmez.
6. Öğrenci cep telefon numarasının, öğrenci velisinin izin verdiği kişiler dışındakiler tarafından öğrenilmesine izin verilmez.
7. Velilerle her yıl, eğitim öğretim yılı başında yapılan toplantıda cep telefonu kullanımı konusunda bilgi verilir.
8. Öğretmenlerle (eğitim öğretim başında, ortasında ve sonunda olmak üzere) yılda üç kez yapılan öğretmenler genel kurulunda okul güvenliği ve dolayısıyla cep telefonu politikası hakkında değerlendirme amaçlı tartışmalar yapılır.
9. Okul idaresi tarafından görevli kılınanlar haricindeki kişiler tarafından ve öğrenci velilerinin bilmek istedikleri etkinlik ve programlar dışındaki zamanlarda, okul ve okul bahçesi sınırları içerisinde fotoğraf ve video çekimi yapılamaz. Bu yasak bir öğrencinin diğer bir öğrencinin fotoğraf ve videosunu çekmek istemesi durumunda da geçerlidir.
10. Okul idaresi tarafından görevlendirilen kişilerin çektiği fotoğraf ve videolar ancak Okulun resmi web adresinde ve sanal ortamlarında, ilgili öğrenci velisinin talep ve yazılı onayı ile yayınlanabilir. Öğrencisi için onay vermeyen velinin öğrencisi ile ilgili fotoğraf ve videolar yayınlanmaz.
11. Velisi tarafından fotoğraf ve video görüntülerinin çekilip yayınlanmasına onay verilmeyen öğrencilerin, çekim esnasında psikolojik baskı yaşamaması için tedbirler alınır.
12. Okul görevlileri tarafından yayınlanan resim ve videolarda öğrencilerin kişisel bilgilerine kesinlikle yer verilmez. Öğrenciler, bir video konferans araması veya mesajı hazırlamadan veya cevaplamadan önce bir öğretmenin iznini isteyecektir. Video konferans, öğrencilerin yaşı ve yeteneği için uygun bir şekilde denetlenmektedir. (okullar bunun nasıl uygulanacağını ve başarılacağını listelemelidir) Veliler ve bakıcıların rızası, çocuklar video konferans faaliyetlerine katılmadan önce edinilecektir. Video konferans, sağlam bir risk değerlendirmesini takiben, resmi ve onaylanmış iletişim kanalları vasıtasıyla gerçekleşecektir. Sadece ana yöneticilere video konferans yönetim alanlarına veya uzaktan kumanda sayfalarına erişim hakkı verilmektedir.
13.Eğitimli video konferans servisleri için oturum açma ve şifre bilgileri yalnızca personele verilir.
14.Online dersler kapalı bir sistem üzerinden yalnızca okula kayıtlı öğrenciler ile yapılabilir.

OKUL PERSONELİNE YÖNELİK GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
1.Okul sistemlerini ve cihazlarını kullanırken takdir yetkisi ve profesyonel davranış gereklidir. Personelin tüm üyelerine, profesyonel ve kişisel olarak, güvenli ve sorumlu İnternet kullanımı konusunda güncel ve uygun personel eğitimi, düzenli (en az yıllık) temelde çeşitli şekillerde sağlanmasına,
2.Çalışanların hepsi, çevrimiçi davranışlarının okuldaki rolü ve itibarını etkileyebileceğinin farkına varacaktır. Mesleği veya kurumu  tehlikeli durumuna düşürdüğü veya mesleki yeteneklerine güvenini kaybetmiş bir şeyin bulunduğu düşünülürse, hukuk, disiplin veya hukuki önlemler alınabileceğinin tebliğ edilmesine.
3.Okul  çalışanların öğrencilerin yaşlarına ve yeteneklerine göre kullanması gereken yararlı çevrimiçi araçları kontrol etmelidir. Sınıflardaki akıllı tahtaların teneffüslerde açık kalmamasına dikkat etmelidirler. Çocukların internetin ve dijital teknolojinin güvenilir ve sorumlu kullanıcıları olabilmesi için ana-babanın / bakıcıların oynayacakları önemli bir role sahip olduklarını kabul eder.
4. Ayrıca personel, veli ve öğrencilere yukarıdaki web adresleri tanıtılmış olup, buralardaki eğitici ebeveyn ve öğrenci bilgilendirici vidoları sunuları izlenmiştir. Okumuzda çeşitli web2 araçları kullanılarak sunular hazırlanmış panolar ailelerle birlikte hazırlanmıştır. Okulumuzda 2020 yılı ve önceki yıllarda etkin ve kapsamlı veli desteği ile güvenli internet günü kutlanmıştır.  Hafta boyunca seminerler, tanıtıcı afişler ve çevrimiçi eğitimlere (webinar) etkin katılım sağlanmıştır.

“Daha Güvenli İnternet Merkezi (gim.org.tr)

Safer Internet Center´ın resmi sayfası (https://ec.europa.eu/info/index_en)

Güvenli Web (guvenliweb.org.tr) – çevrimiçi güvenlik konuları için farkındalık portalı.

Güvenli Çocuk (guvenlicocuk.org.tr) – 13 yaşından küçük çocuklar için oyun ve eğlence portalı.

Ihbar Web (ihbarweb.org.tr) – yasadışı içerik için telefon hattı.

İnternet BTK (internet.btk.gov.tr) – İnternet ve BT yasası konusunda farkındalık portalı.”

OKUL e-TWİNNİNG KOMİSYONU

Sevda SİLİER
Ayla KARADELİ
Emre BELGE
Gülhan HASPULAT
Okul Müdürü (eTwinnig yetkili)