Yükleniyor...

Özel Meltem Ortaokulu

Meltem Koleji » Eğitimlerimiz » Özel Meltem Ortaokulu

Ortaokul Eğitimi

Ortaokul dönemi, öğrencilerin tüm eğitim-öğretim hayatının temellerinin atıldığı, hayat başarısının şekillendiği yıllardır. Öğrencilerin örf ve âdetlerimiz çerçevesinde ruhsal, ahlâkî, sosyal ve kültürel yönlerden gelişmesi sağlanır. Milli kimlik merkeze alınarak  öğrencide dünya perspektifi ve algısı gelişir.

Birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme becerilerine bağlı bulunmaktadır. Bu becerilerin kazanılması ve hayat boyu sürdürülmesi ezberlemeyi değil, bilgi üretimine dayalı bir eğitimi gerektirmektedir.

Meltem ortaokulu felsefesinde her çocuğun öğrenebileceği, birey olarak kendine özgü olduğu, öğrenmeyi öğrenebileceği ve bunu hayatı boyunca devam ettirebileceği düşüncesi temeldir.

Sekiz Ortak Beceri İlkesi

Okulumuzun tüm derslerinde aşağıda belirtilen 8 ortak becerinin kazandırılma çalışmaları yoğun olarak gerçekleştirilmektedir: Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma, Eleştirel düşünme, Yaratıcı düşünme, İletişim kurma, Problem çözme, Araştırma, Karar verme, Bilgi teknolojilerini kullanma, Girişimcilik

Öğrenciler, kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu almakta, sınıf düzeyi arttıkça artan sorumluluklarının farkına varmaktadırlar.

Bilimsel ve teknolojik kavram dağarcıklarını geliştiren, soru soran ve sorgulayan, kendi problemlerini kuran ve çözen, tartışan, sınıf dışındaki öğrenme fırsatlarını da değerlendiren kişi olması istenmektedir. Ayrıca, kendisi ve çevresi için güvenlik konularında bilinçli davranmalı ve grup çalışması becerilerini geliştirmelidir.

Öğretmen, öğrenme ve öğretme sürecini yönlendiren, öğrenme ortamını düzenleyen ve değerlendirme etkinliklerini planlayan kişidir. Aynı zamanda öğretmen öğrencilerin araştıran, sorgulayan, çevresinde gerçekleşen doğal olaylara karşı merak ve ilgi duyan bireyler olarak yetişmelerinde rehberlik etmektedir.

Okul Öğrenci ve Aile El Ele

Velilerin çocuklarının eğitimlerinde yer alması durumunda öğrencilerin okulda daha iyi performans gösterecekleri açıktır. Bu nedenle, çocuklarının öğrenmesini desteklemede velilerin önemli bir rolü vardır. Okul dışı etkinliklerde aileyi de öğretimin bir parçası yapmayı hedeflemekteyiz. Aile katılımı, okulun ve eğitimin önemli olduğu mesajını vererek çocuğun okula istekli bir biçimde devam etmesine, benlik saygısının yükselmesine ve okula yönelik olumlu tutum geliştirmesine yardımcı olur.

Vizyonumuz;

Atatürk ilkeleri ve inkılâplarını benimsemiş, temel demokratik değerlerle donanmış, bireysel farklılıkları ne olursa olsun, araştırma-sorgulama, eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerileri gelişmiş; yaşam boyu öğrenen ve insan haklarına saygılı, mutlu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yetiştirmektir.