Yükleniyor...

Çoklu Zeka Envanteri Uyguladık

Meltem Koleji » Eski Haberler » Çoklu Zeka Envanteri Uyguladık

Özel Meltem Koleji Ortaokulu Rehberlik Servisi olarak öğrencilerimize Çoklu Zeka Envanteri uyguladık.


Çoklu Zeka Kuramı, 1983 yılında Howard Gardner tarafından zekayı tek ve baskın bir yetenek olarak görmekten ziyade çeşitli ve özel boyutlara sahip olduğunu öne süren bir modeldir.
Çoklu Zeka Envanteri’in amacı bir bireyin kendisi ve sekiz farklı zeka alanında da sahip olduğu tecrübeleriyle ilişki kurmasına yardım etmektir.
Çoklu Zeka Envanteri’nin değerlendirme sonuçları, yaşamınızda yoğun olarak kullandığınız zeka bölümleri hakkında fikir verirken, geliştirmeniz gereken zeka bölümlerini de fark etmenize yardımcı olacaktır.
Çoklu zeka kuramında 8 çeşit zeka belirlenmiştir:

1.Sözel / Dilsel (verbal/linguistic) Zeka

2.Mantıksal / Matematiksel (logical/mathematical) Zeka

3.Görsel / Uzamsal (visual/spatial) Zeka

4.Bedensel / Kinestetik (bodily/kinesthetic) Zeka

5.Müziksel/ Ritmik (musical/rhytmic) Zeka

6.Kişiler arası / Sosyal (interpersonal) Zeka

7.Kişisel / İçsel (özedönük/interpersonal) Zeka

8.Doğa Zekası

#zekakuramı #meltemkoleji

Yayınlanma tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi, 11:34