Yükleniyor...

Devamı Ne Olabilir?

Meltem Koleji » Eski Haberler » Devamı Ne Olabilir?

Özel Meltem Koleji Anadolu Lisesi Rehberlik Servisi olarak okulumuzun ilk günü öğrencilerimizle Devamı Ne Olabilir? (öykü tamamlama) gurup çalışmasını yaptık hem çok eğlendik hem de öğrencilerimizin kaynaşmasını sağladık.
Çocukta yaratıcılığı, öğrenme zevkini geliştirecek süreçleri zaman kaybı olarak görmek, eğitim hedeflerini yeterince iyi tanımlamamaktan kaynaklanır. Çocukların deneyerek, yaşayarak öğrenme zevk ve haklarını ellerinden alırsak, belki zamandan kazanmış gibi görünürüz ancak insandan kaybetmiş oluruz. Çocuklar özgür düşünme ve problem çözme gibi becerilerini tek başlarına geliştiremezler. Bu ancak yaratıcı eğitim programları ve öğretim etkinlikleri ile gerçekleşir.
Eğitimde başarısızlığın temel nedenlerinden birisi, kişinin ilgi ve yetenek alanına bakılmaksızın bireylerin herhangi bir eğitim programına dahil edilmesidir. Eğitim programlarını da incelediğimizde öğretim etkinliklerinin ezbere dayalı olarak belirlendiğini görmekteyiz. Bu açıdan yaratıcılık ve yaratıcı bir eğitim toplumsal gelişme açısından çok önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü toplumun ilerlemesi farklı beyinlerden çıkan, yaratıcı, özgün ürünler sayesinde olur. Bu farklı düşünceleri üretecek olanlar da yaratıcı bireylerdir.
Okulda çocukların yaratıcılığı desteklenirse ya da gelişmesine yönelik fırsatlar sağlanırsa, ortaya koydukları düşünce ve fikirlerin değerli olduğu hissettirilirse çocuk daha üretken olur, zamanla kimliğini keşfeder, kendisini daha iyi ifade ederek yaratıcı düşünceyi geliştirmeye doğru ilerleme olanağını bulur. Öğretim etkinlikleri yaratıcı etkinliklerle donanırsa öğrenciler sorgulamayı, araştırmayı ve keşfetmeyi öğrenirler. Oysa ki ezbercilik, sorgulamamayı, olduğu gibi kabul etmeyi esas alır.
Özel Meltem Koleji olarak eğitim sistemimizin ana hedefleri arasında kendisini ifade etmeye daha çok gereksinim duyacak olan “yapamam” yerine “Ne yapabilirim?”, “Nasıl yapabilirim?” sorularının peşine düşen meraklı, heyecanlı, özgür düşünen yaratıcı bireylerin yetişmesini sağlamaktır.

“İnsanlara bir şeyin nasıl yapılması gerektiğini söylemeyin. Yapılmasını istediğiniz şeyin ne olduğunu söyleyin ve yaratıcılıkları ile sizi nasıl hayran bırakacaklarını görün.”

General George S. Patton

Yayınlanma tarihi: 10 Eylül 2019 Salı, 12:41