Yükleniyor...

İlkokul Okul Aile Birliği Kurul Toplantısı

Meltem Koleji » Duyurular » İlkokul Okul Aile Birliği Kurul Toplantısı

2012 – 2013 Eğitim – Öğretim Yılı

Okul Aile Birliği Yıllık Genel Kurul Toplantısı

2012 – 2013 Eğitim – Öğretim Yılı Okul Aile Birliği Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Kasım 2012 Cumartesi günü saat 14:30‘da okulumuz kütüphanesinde yapılacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliğinin 3. bölüm 10. madde 1. fıkrasının (d) bendinde; Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerinin seçimleri asil ve yedek olarak liste halinde oylanarak yapılır denilmekte olup, ilgili maddeyi göz önüne alarak listeleri hazırlayan velilerimiz yönetim kurulunda aday olabilir.

Eğitim – öğretimde başarıyı arttırıcı çalışmalarımızın, okul – aile arasındaki bağları güçlendirici, birlik, beraberlik, kardeşlik, sevgi ve saygı duyguları içinde; öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamada sizlerin görüş ve düşüncelerinden yararlanmak ve aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere belirtilen gün ve saatte okulumuza teşriflerinizi bekleriz.

Cömert Yılmaz

İlkokul Müdürü

GÜNDEM

  • Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
  • Yoklama
  • Divan Başkanı ve Katip seçimi
  • Divan oluşturulması
  • Yönetim Kurulu seçimi (5 asil, 5 yedek)
  • Denetleme Kurulu seçimi (3 asil, 3 yedek)
  • Bir önceki döneme ait Yönetim ve Denetleme Kurulu faaliyet raporlarının görüşülmesi
  • Dilek ve temenniler.
Yayınlanma tarihi: 16 Ekim 2012 Salı, 12:00