Yükleniyor...

Keçiörenli Öğrenciler Medya Eğitimi Aldı

Meltem Koleji » Haberler » Keçiörenli Öğrenciler Medya Eğitimi Aldı

Keçiören ilçesinde eğitim öğretim hizmeti veren altı okulun birlikte yürüttüğü “Doğru Bilgi Doğru Yorum” eTwinning Ulusal Projesi ile öğrenciler medya eğitimi aldı.

Projede faaliyet gösteren okullar ve öğretmenler ise şöyle:
“Ayla Karadeli – Özel Meltem Koleji, Ahsen Doğanay- Mustafa Asım Köksal AİHL, Hanife Özbek – Özkent Akbilek Ortaokulu, İlknur Çinpolat – İhsan Aras Ortaokulu, Pınar Sezen – Yeni Nefes Koleji, Selin Şahin – Mecidiye Şehit Kavas Atanur Ortaokulu, Tuğba Mermer – Mecidiye Şehit Kavas Atanur Ortaokulu’dur.”

“Doğru Bilgi Doğru Yorum” adlı eTwinning Projesinde amaç Medya Okuryazarlığı konusunda farkındalık oluşturmaktır. Projede öğrencilerin kendi duygu , düşünce ve isteklerini konuşarak, dinleyerek ve çeşitli web2.0 araçlarını kullanarak anlatması; kitle iletişim araçlarını kullanırken güvenliğe dikkat etmesi ve sosyal medyaya eleştirel gözle bakmaları konusunda çalışmalar yapıldı. Ayrıca Meltem Koleji öğretmenlerinden Ayla KARADELİ önce proje öğretmen ve öğrencilerine daha sonra da kendi okulundaki öğrencilerine “Medya Okuryazarlığı” konusunda Kahoot oyunu ile biten bir sunum yaptı.

Proje kapsamında enformasyon ve dezenformasyon olarak 2 ana modül çalışıldı. Öğrencilerde medyada yapılan doğrular ve yanlışlar konusunda farkındalık oluşturuldu. 1. modülde görsel, işitsel, basılı ve yeni medya takımları oluşturularak medya türleri irdelenirken dezenformasyon modülünde medyada yapılan yanlışlar üzerine duruldu.

Öğrenciler eTwinning projelerinde olması gerektiği gibi takım çalışmaları yaptılar. Bu çalışmalarını Bitmoji, Avatoon, Chatter Kids, Educany, Wordwall, Storyjumper, Canva, Zumpad, Scratch, video programları, Emaze gibi web 2.0 araçlarını kullanarak ve farklı bir ürün ortaya koyarak tamamladılar. Bilenden bilmeyene doğru büyük bir yardımlaşma ve akran dayanışması ile yürütülen çalışmalar sonunda e-book, ortak hikaye, ortak karikatür, bulmaca, röportaj, afiş ve broşür konularında yetişmiş öğrenciler oldular. Medya okuryazarlığı konusunda araştırmanın, eğlencenin, bilginin ve öğrenmenin yaşandığı, herkesin her görev için gönüllü olduğu güzel bir proje yürütüldü. Proje öğretmenleri; finale yaklaşırken medya okuryazarlığı konusunda bilinçlenen, medyaya eleştirel bakan, medyadaki doğru ve yanlışları daha kolay fark eden, Türkçemizi doğru şekilde kullanmanın kültürümüzü korumakta önemli olacağını bilen , teknolojiyi yararlı kullanma konusunda farklı bir bakış açısı edinen ve kendisini sosyokültürel anlamda geliştiren öğrenciler yetiştirmenin gururunu yaşadılar.

Yayınlanma tarihi: 28 Mayıs 2021 Cuma, 10:37