Yükleniyor...

Dünya Kültür Mirasının Temeli Sümerler

Meltem Koleji » Projelerimiz » Dünya Kültür Mirasının Temeli Sümerler

 

PROJENİN AMACI: Sümerler, Mezopotamya’nın güney ucunda M.Ö 4000-2350 yılları arasında Orta Asya’dan göç eden Sami bir halk tarafından kurulmuştur. Sümerler, M.Ö 3200 yıllarında tarihte bilinen ilk yazıyı bulup, kullandılar. Böylece tarihsel devirleri başlattılar. Yine tarihte bilinen ilk siyasi teşkilatlanma örneği oldular. İlk yazılı kanunları ile tarihte bilinen ilk hukuk devletlerinden biri haline geldiler. Köklü bir tarihe sahip Sümerler, bilim tarihinin de temelini oluşturdular. Demokrasi, İnsan Hakları ve Değerler Kulübü olarak öğrencilerimizde tarih şuurunu güçlendirmeyi hedefliyoruz. “Dünya Kültür Mirasının Temeli Sümerler” Projesi ile öğrencilerimizi araştırmaya, incelemeye teşvik etmeyi amaçladık. Bunu yaparken de proje kapsamında yaparak-uygulayarak ve yaşayarak öğrenme aynı zamanda işbirlikli öğrenme yöntem ve tekniklerini proje kapsamında kullanmayı amaçladık.
PROJENİN UYGULANIŞI: Proje 5 aşamadan oluşmaktadır. 1. Aşamada: Proje kapsamında “Dünya Kültür Mirasının Temeli Sümerler” konulu, Sümer siyasi tarihi, dini inancı, bilime ve insanlık tarihine katkıları konusunda kulüp öğrencileri belirli gruplar halinde araştırma yapacaktır.
2.Aşamada: Kulüp öğrencileri ve 9. sınıf öğrencileri belirli gruplar halinde Sümer yazısı olarak bilinen, çivi yazılı kil tabletler ve Sümer tapınağı olarak bilinen kilden Zigguratlar yapacaktır. 3.Aşamada: Kulüp öğrencileri, proje sorumlusu Tarih Öğretmeni Pınar SERTKAYA rehberliğinde okulumuzda Sümer Tarihi sergisini oluşturacaktır. Sümer Tarihi sergisi, okul genelindeki bütün öğrencileri kapsayacaktır. Sergiyi gezen öğrenciler, hem yapılan kil tabletleri ve çivi yazısına tanıklık edecek hem de Sümer Tarihi ile ilgili bilgilendirilecektir. 4. Aşamada: Sümer Tarihi ile ilgili 12-D sınıfı öğrencilerinden Yağmur GÖNÇ ve Tarih Öğretmeni Pınar SERTKAYA lise ve ortaokul öğrencilerine Sümerlerin siyasi hayatı, dini inancı ve bilim ve insanlık tarihine katkıları konusunda konferans verecektir. 5. Aşamada: Ankara Etnografya Müzesi’ne gezi düzenlenecektir.

PROJENİN AŞAMALARI:

  1. AŞAMA: “Araştırmayı Seviyoruz” (24 Aralık 2018-18 Ocak 2019)
  2. AŞAMA: “Birlikten Kuvvet Doğar” (4 Şubat-1 Mart 2019)
  3. AŞAMA: “Sümer Tarihine Seyahat” ( 4 Mart-12 Mart 2019)
  4. AŞAMA: “Bilgi Paylaştıkça Çoğalır” (14-15 Mart 2019)
  5. AŞAMA: “Gezerek ve Yaşayarak Öğreniyoruz” (21-28 Mart 2019)

PROJE SORUMLUSU: Pınar SERTKAYA